The domain within your query sequence starts at position 892 and ends at position 958; the E-value for the d1sig__ domain shown below is 9e-6.

DEEEEEEEEEEEEDEDEEEEDFEEEEEDEEEYFEEEEEEEEFEEEFEEEEGELEEEEEEE
EEELDEV

This is a SCOP domain - please see the SCOP entry of d1sig__ for further annotation