The region of low compositional complexity chosen starts at position 120 of the query sequence and ends at position 213.

The sequence is:

TKVSVKAKASGAAKKPKKTAGAAAKKTVKTPKKPKKPAVSKKTSKSPKKPKVVKAKKVAK
SPAKAKAVKPKASKAKVTKPKTPAKPKKAAPKKK