The domain within your query sequence starts at position 979 and ends at position 1875; the E-value for the RPT_2 domain shown below is 6.07e-127.

TSSQRTISPGETTTSYAPIMSSSAPSTTHMLSTTSSTQSTSVDTRNTTTLTTQGSTPATT
QVSPSSKNMSTVSTPITSTHKLSTLPQSQHTGSNGTSSSSSTPATHRSHLHPNMSTVSTP
ITTTHKLSTLSQSQHTGSKGTSSNPQTTTTPVMTTSTPSATTHDQIQTETSSQRTISHGE
TTTSYAPIMSSSAPSTTHMLSTASSTQITSVDTRHTTAITTQGSTPATTQVSPSSQNMST
VSAPITSIQILSTLPQSQHTGSKGTSTNPQTTTTPEVTTSTPSATSRDQIQTETSSQRTI
SPGETTTSHAPIMSSSAPSTTHMLSTTSSTQSTSVDTRHTTAGRTQGSTPATTQVSPSSQ
NMTTTSHALMSSSAPSTTHMLSTTSSTQSTSVDTRHTTTVTTQGSTPATTQVLPSSQNMS
TVSAPITSTQILSTLPQSQHTGSKGTSTNPQTTTNAEVTTSTPSATSHDQIETETSSQRT
ISPGETTTSHAPNMSSSAPSTTHMLSSTSSTQITSVDTGHTSAGRTQGSTPATTQVSPSS
QNMSTVSAPITSTHILSTLPKSQHTGSKGTSSNPQTTITPVVTTSTPSASSRDQIQTETS
FQRTISPGETTTSHAPSMSSSAPSSTHMLSTASSTQITSVDTRHTTAITTQGSTPATTQV
SPSSQNMSTVSAPITSIQMLSTLPQSQHTESKSTSTNPQTTTTPRVTTSTPSASSRDQIQ
TETSSQRTISPGKTTTSHVPNMNSSAPSTTHILSTTSSIQSTSGDTRHTTAVRTQGSTPA
TTQVSLAPSSQNMSTLSAPITSPQHFSTLPQNQHTGSMGTSSNPQSTTIPEVTTSTLSAS
SRDQVQTETSSQRTISPGETTTSHASSLSSSAPSSTHMLSTASSTEITSGDTRHTTA

This is a significant internal repeat in the query protein sequence, as detected by the Prospero program.