The region of low compositional complexity chosen starts at position 108 of the query sequence and ends at position 194.

The sequence is:

KKTKKEVKKVATPKKAAKPKKAASKAPSKKPKATPVKKAKKKPAATPKKAKKPKVVKVKP
VKASKPKKAKTVKPKAKSSAKRASKKK